Nieuws

Zelfverklaring code verantwoordelijk marktgedrag 2018

Toepassing van de code

Waarom past uw organisatie de Code toe? / Waarom heeft u organisatie de Code ondertekend? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • De Code zit in onze genen
 • De organisatie werkt al volgens de Code
 • Het gedachtegoed van de Code spreekt ons aan
 • Het is een wens van onze ketenpartners

Heeft uw organisatie al resultaten bereikt met het toepassen van de Code?

Ja, we kunnen dienen als ambassadeur van de Code

Op welke terreinen heeft uw organisatie al resultaten behaald met het toepassen van de Code? Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk

 • Wij hanteren realistische prijzen in onze offertes en contracten
 • Wij vinden kwaliteit van de dienstverlening zeer belangrijk en besteden daaraan specifieke aandacht in offertetrajecten
 • Wij zijn in gesprek met stakeholders over onderwerpen die ons beiden aangaan
 • Wij nemen reële looptijden op in onze offertes en contracten met oog voor de belangen van alle partijen
 • We vinden indexering van tarieven belangrijk en gaan daarover in gesprek met de opdrachtgever
 • Wij hebben overleg met de opdrachtgever, niet alleen op directieniveau maar ook rechtstreeks met de gebruikers
 • Onze schoonmakers zijn op de hoogte van de afspraken met de opdrachtgever
 • Wij hebben met de opdrachtgever gesprekken over de uitvoering van het contract

Betrokkenheid van uw eigen organisatie

Hoe is de toepassing van de Code geborgd in uw organisatie? De toepassing van de Code …

… is door de gehele organisatie geborgd in procedures en mensen

In hoeverre zijn de medewerkers van uw organisatie actief betrokken bij de Code-activiteiten van uw organisatie?

Alle medewerkers zijn actief betrokken bij de activiteiten die wij met de Code uitvoeren

In hoeverre heeft uw bedrijf Code-doelen opgesteld?

Nee, we hebben geen expliciete Code doelen vastgesteld

Uw toelichting

In ons strategisch plan en de jaarlijkse evaluatie stellen we doelen. Deze doelen zijn niet expliciet t.b.v. de Code geformuleerd maar hebben hier vaak wel mee te maken.

Duurzame marktconditie / eerlijk en fatsoenlijk zaken doen met elkaar

Met welke uitgangspunten schrijft uw organisatie op opdrachten in ? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Wij vermelden in de offerte de visie van ons schoonmaakbedrijf over (verbetering van) de dienstverlening
 • Samen staan we sterker: de visie van alle ketenpartners over (verbetering van) de dienstverlening is van belang. Dus ook die van ons schoonmaakbedrijf
 • Wij bieden de beste prijs-kwaliteit verhouding voor de schoonmaakdienstverlening
 • Wij zijn van mening dat de tarieven zodanig moeten zijn dat wij als schoonmaakbedrijf ook een goede boterham kan verdienen
 • Soms wil de opdrachtgever dat de schoonmaakdienstverlening in frequentie en kwaliteit op hetzelfde peil blijft of verbetert. Ondanks bezuinigingen waarbij de totale prijs voor schoonmaak minder wordt. Wij doen daar niet aan mee
 • Wij gaan in gesprek met de opdrachtgever hoe de schoonmaakdienstverlening kan verbeteren. Wij bespreken met de opdrachtgever wat hij wil
 • Wij willen een langdurige relatie aangaan met de opdrachtgever. Wij sluiten dus een langdurig contract met die opdrachtgever
 • Wij willen een relatie van partnership aangaan met de opdrachtgever. Wij moeten, met oog voor de belangen voor beide partijen, samenwerken voor het beste resultaat

In hoeverre past u de Code toe in uw offerteprocedures en aanbestedingstrajecten?

Ons schoonmaakbedrijf past de Code in alle offerteprocedures en aanbestedingstrajecten voor de schoonmaak- en glazenwasserssector toe

Let u, sinds het ondertekenen van de Code, meer op Eerlijk en fatsoenlijk zaken doen met elkaar?

Dat deden wij al want wij willen eerlijk, rechtvaardig en integer zaken doen

Contractsvoorwaarden en uitvoering van het contract

Wat voor schoonmaakcontracten heeft uw organisatie afgesloten?

Voornamelijk langdurige contracten (langer dan vier jaar) met de mogelijkheid tot opzegging

In hoeverre bespreekt u de uitvoering van het contract met de opdrachtgever?

De opdrachtgever en wij bespreken de uitvoering van alle afspraken in het contract

Heeft u tijdens de looptijd van het contract contact met de gebruikers van uw opdrachtgever?

Ja, wij vragen input aan deze medewerker(s) om de dienstverlening en samenwerking te verbeteren

Sociaal beleid

Welke onderwerpen komen in het gesprek met uw eigen schoonmaker(s) aan de orde (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Sociaal beleid
 • Werkdruk
 • Beschikbare materialen en middelen
 • Verbetering van de samenwerking
 • Verbetering van de schoonmaakdienstverlening

Welke activiteiten op het gebied van sociaal beleid en arbeidsparticipatie onderneemt u voor uw personeel?

 • Onze organisatie investeert in werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt
 • Onze organisatie investeert in een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers (bijvoorbeeld goed, werkend materiaal, een goede opkomstruimte). Waar nodig overlegt onze organisatie met de opdrachtgever
 • Regelmatig (jaarlijks/tweejaarlijks) wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze werknemers
 • Onze organisatie investeert (financieel, tijd) in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers

In hoeverre vindt u het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in het welzijn van uw medewerkers (schoonmakers)?

Wij vinden het logisch dat ons schoonmaakbedrijf investeert in het welzijn van ons eigen personeel. Dat behoort bij goed werkgeverschap

Onderneemt uw organisatie actie om te investeren in goede en veilige arbeidsomstandigheden van de schoonmakers? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

 • Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers een goede en veilige opkomstruimte hebben, dus zijn daarover in gesprek met de opdrachtgever
 • Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers weten hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Dit is voor ons een aandachtspunt bij de offertes
 • Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers zonder al te hoge werkdruk hun werk kunnen uitvoeren dus dat is voor ons een aandachtspunt in de offertes en contractsonderhandelingen met de opdrachtgever

Uw gegevens

Schoonmaakonderneming G. Raggers & Zn bv
Amsteldijk-Noord 32 l.juwett@raggers.nl
1422 XW UITHOORN

• (info@raggers.nl)
• (l.juwett@raggers.nl )